Kundekendskab

Kundekendskab

FFlow er et nemt værktøj til udførelse af kundekendskabsprocedurer for virksomheder, som er underlagt Hvidvaskloven.

Kundekendskabsprocedurer kan virke både komplicerede, uoverskuelige og ikke mindst tidskrævende. FFlow kan automatisere processen og gøre det nemt for virksomheder at overholde krav fra myndighederne.

Hvorfor vente? Prøv FFlow gratis i 14 dage.

  Kræver ikke kreditkort
  Ingen binding
  Udløber automatisk

EMAIL ADRESSE
ADGANGSKODE
GENTAG ADGANGSKODE


Funktioner

Funktioner

Vi har samlet alle funktioner til brug for udførelse af kundekendskabsprocedurer i ét program, der kan lette processen og give tidsbesparelse ved onboarding af nye kunder og ved løbende overvågning af eksisterende kunder.

  
Ensartet tjekliste på hver kunde, afhængig af risikotype
  
Indhentning af data tilknyttet CVR registret på den enkelte kunde og efterfølgende automatisk opdatering samt notifikationer om ændringer i registret
  
Automatisk kontrol af personer til PEP liste
  
Let indhentning af ID oplysninger mv.
  
Overskuelig risikovurdering på kunder, som kan tilpasses i forhold til din virksomheds egen risikovurdering
  
Overholdelse af kravet om løbende kundeovervågning med fastsatte intervaller med udgangspunkt i kundens risikoprofil
  
Overholdelse af noteringskravet af underretninger til Hvidvasksekretariatet
  
Krypteret overførsel samt opbevaring af følsomme dokumenter mellem din virksomhed og kunden. GDPR compliant.
  
Overholdelse af opbevaring- samt sletningskravet. GDPR compliant.
  
Lovpligtig logning af hændelser på kunden
  
Udtræk af rapporter til relevante myndigheder i forbindelse med tilsyn
  
Kiggeadgang til myndigheder
  
Email notifikationer vedrørende hændelser
  
API - Integration til egne systemer. Læs mere her: https://api.fflow.dk/

Priser * ekskl. moms

  
DKK 250,- pr. md. ved oprettelse af op til 50 klienter pr. virksomhed.
  
Herefter DKK 5,- pr. klient.
  
Gratis oprettelse af brugere.
OPRET KONTO
Gratis og uforpligtende oprettelse af konto med en prøveperiode på 14 dage.

Fremtidssikring

Fremtidssikring

I takt med fortsatte lovændringer og stigende krav fra myndigheder på Hvidvaskområdet, tilretter og implementer vi løbende nye funktioner i FFlow, således at programmet altid er compliant med gældende lovgivning.


VÆRD AT VIDE

VÆRD AT VIDE


Generelt om kundekendskabsprocedurer

Generelt om kundekendskabsprocedurer

Virksomheder, som er underlagt Hvidvaskloven er forpligtet til udføre kundekendskabsprocedurer i alle forretningsforbindelser iht. Hvidvasklovens §10.

Kundekendskabsprocedurer er en forpligtelse gennem hele forløbet af forretningsforbindelsen med kunden og skal gennemføres på baggrund af en risikovurdering af kundeforholdet. Virksomheden skal afdække relevante risikofaktorer og eventuelt ændringer i det enkelte kundeforhold for at vurdere omfanget af de kundekendskabsprocedurer, som skal gennemføres.

Der skal således bl.a. indhentes kundens identitetsoplysninger, klarlægges ejer- og kontrolstruktur, udføres risikovurdering for hvidvask- og terrorfinansiering på kunden, kontrolleres om kunden tilhører kredsen af politisk eksponerede personer mv.. Kundeforholdet skal endvidere overvåges og ajourføres løbende gennem hele forløbet.

Hvem er underlagt Hvidvaskloven?

Hvem er underlagt Hvidvaskloven?

En række virksomheder er underlagt Hvidvaskloven, herunder udførelse af kundekendskabsprocedurer, som bl. a. omfatter følgende brancher :

  
Advokater
  
Revisorer og revisionsvirksomheder godkendt i henhold til revisorloven
  
Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder.
  
Skatterådgivere, andre revisorer og eksterne bogholdere.
  
Udlejere af virtuelle kontorhoteller.
  
Kunsthandlere, gallerier og auktionshuse.
  
Penge- og realkreditinstitutter mv.

Identifikationsoplysninger

Identifikationsoplysninger

Der skal altid indhentes identifikationsoplysninger på kunden for at etablere, at kunden er som denne udgiver sig for at være.

Hvis kunde er en fysisk person, skal der indhentes navn og CPR nummer eller andet ID nummer. Hvis kunden er en juridisk person, skal der indhentes navn og CVR nr. eller andet juridisk ID nummer. Identitetsoplysninger skal kontrolleres med dokumenter, data eller oplysninger, som indhentet fra en uafhængig og pålidelig kilde.
Der skal således indhentes kopier af f. eks. pas/kørekort & sygesikringskort på fysiske personer samt stiftelsesdokumenter, ejerbog mv. på juridiske personer.

Risikovurdering af kunden

Risikovurdering af kunden

Som krav i kundekendskabsproceduren indgår udførelse af risikovurdering på kunden. Dette indebærer, at man skal vurdere risikoen for, at kunden udfører hvidvask og/eller terrorfinansiering.

Risikovurderingen skal inddrage de faktorer, som følger af Hvidvasklovens bilag 2 og 3. Bilagene opremser faktorer, der kan være tegn på henholdsvis begrænset og øget risiko.

Virksomheden kan skelne kunderne mellem kategorier med lav, mellem eller høj risiko for at vurdere, om der skal foretages lempede eller skærpede kundekendskabsprocedurer og med hvilken frekvens den løbende ajourføring af kundekendskabsprocedurerne skal udføres.

© 2022 - FFlow | Kundekendskab
FFlow ApS : CVR 40651667

Vores support kan kontaktes på e-mail: support@fflow.dk
Du kan læse vores: abonnementsbetingelser , databehandleraftale , persondatapolitik , cookiepolitik
API - Integration til egne systemer. Læs mere her: https://api.fflow.dk/
FFlow ApS
Bymidten 80
3500 Værløse
Kontakt e-mail: support@fflow.dk
Cvr-nr. 40651667